MILJÖ

Att arbeta miljövänligt är för Hygien & Miljövård i Stockholm AB en självklarhet.
Vi vill leverera högsta kundnöjdhet med bästa miljöval av produkter och bästa miljöval vad gäller städteknik.

Vår miljöpolicy genomsyrar hela vår affärsstrategi. Grundläggande är de lagar och bestämmelser som finns kring utförandet av städtjänster men vi strävar ständigt att nå högre.

Vi försöker välja produkter, inventarier och leverantörer med högsta miljöprestanda. Vi utbildar vår personal i företagets miljöarbete och arbetar aktivt med internkommunikation vilket stärker medarbetarnas kompetens och företagets trovärdighet. Vi samarbetar med våra kunder om det finns speciella önskemål om miljöhänsyn.

Exempel på vårt miljöarbete är användning av doseringsmått och påfyllningsanordningar vilket undviker överdosering och håller engångartiklar på en låg nivå. Alla våra förbrukningsartiklar är av märket ”Bra miljöval”. Genom vår golvvårds-metod, kombimaskin med twisterrondeller, har förbrukningen av kemikalier minskat markant. Alltmer torra eller vattenbaserade metoder används.

Hygien & Miljövård AB fortsätter ständigt sin strävan att finna nya arbetssätt och lösningar för en bättre miljö samt för att leva upp till de förväntningar och krav som våra kunder har. Vi följer regelbundet upp och reviderar vårt miljöarbete för att uppnå ständig förbättring. Vi baserar därmed vårt miljöarbete på miljöledningsstandarden ISO 14001.

KVALITET

För att säkerställa att den förväntade service- och kvalitetsnivån bibehålls, genomfor arbetsledningen löpande kvalitetskontroller.

Protokoll fors och eventuella åtgärder och förändringar noteras och genomförs.

Eventuella förändringar avstäms med kund.

Driftledningen ansvarar för att den löpande kvaliteten uppnår den förväntade kvalitetsnivån. Detta garanterar att den löpande nivån alltid följs och framförallt är jämn över tiden.

Besiktningsgrunder:

1.Bedömningskriterier

2.Tidpunkt

3.Betygskala

 

4.Uppföljning

Exempel på innehåll i punkten

avfall, lös smuts, fasta fläckar, fast smuts och dyl.

Acceptansnivå vid olika tider på dygnet.

Tillfredställande
Inte helt tillfredställande
Otillfredsställande

Kontroll av åtgärder. Förslag till förändring

Adress

Paternostervägen 14
121 49 Johanneshov

Kontakt

Kontor: 08-648 08 90

Arbetsledning: 0705-599 914
info@hmvs.se

Försäljningsansvarig: 0765-578 323
johan@hmvs.se

Hygien Miljövård Stockholm © 2019 All rights reserved.